Behöver ditt inredningsföretag en bättre likviditet?

Är det kanske så att du har ett inredningsföretag, eller ett annat företag med för den delen, som har behov av att öka upp likviditeten? Likviditet är detsamma som betalningsförmåga kan man säga, då på kort sikt. Du ska ha pengar nog att betala de fakturor du har. Ibland kan det vara så att det vissa perioder behövs ett sätt att snabbt få en bättre likviditet. Det kan du få via sälja fakturor. Det gör man via ett så kallat factoringbolag som så att säga köper dina fakturor. Du får inte lika mycket som fakturan är på, men det kan vara värt att göra. Är det så att du upplever att det är en dålig likviditet varje månad så är det bra att se över det hela, på flera sätt.

Öka likviditeten på ett långsiktigt sätt

För att ditt företag ska gå runt och överleva är det bra att alltid ha en bra betalningsförmåga. Börja med att se över företagets ekonomi. Det kan vara enklare att dra ner på kostnader är att försöka öka försäljningen. Se även över de kredittider du har hos olika leverantörer. Du kanske kan få ökad tid att betala, 45 dagar mot 30 kan göra stor skillnad. Se även över de fakturor du skickar till egna kunder. Kanske kan du minska ner antalet dagar de har på sig att betala dem. Andra bra saker att göra är att minska företagets kapitalbindning, delfakturera projekt, göra en likviditetsbudget eller leasa inventarier. 

8 Feb 2020